صفحـه اصـلی arrow 7 - 3 سال زبان
خدمات آرمان کودک
مدرسین زبان انگلیسی
مدرسین سفالگری
مدرسین نقاشی
مدرسین خلاقیت
CD - VCD واحدهای کاری
کارگاه های آموزشی
تهیه ماهنامه تخصصی
جشن و جشنواره زبانی
پشتیبانی آموزش زبان
خواندنی ها
فصلنامه
مقالات
حقوق کودک
بخش کودک
7 - 3 سال زبان
7 سال به بالا زبان
7 - 2 سال هنر
کوچولویی مدرسین
خلاقانه
دیدنی ها
نمایشگاه سفال
نمایشگاه نقاشی
معرفی
مهدهای کودک تهران
موسسات
افراد
استخدام در آرمان کودک
شرایط و روند استخدام
Advertisement

اولیاء گرامی با بهره گیری از این بخش به یادگیری کودکان خود کمک خواهند کرد.

عنوان مطلب
اصول آموزش زبان انگلیسی به کودکان
TPR.Ask your child to do the orders below
بازی های پیشنهادی برای کودکان 7 - 3 سال
Cut and Say
روند آموزش زبان انگلیسی (کلاسهای گروهی)
روند آموزش زبان انگلیسی (کلاسهای نیمه گروهی)
تمرین زبان در خانه
معرفی فیلم - CD
02.jpg

شرایط معرفی شما

تبلیغات
sesib.jpg 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فرهنگی آرمان کودک میباشد .

سال 1390