صفحـه اصـلی arrow کارگاه های آموزشی
خدمات آرمان کودک
مدرسین زبان انگلیسی
مدرسین سفالگری
مدرسین نقاشی
مدرسین خلاقیت
CD - VCD واحدهای کاری
کارگاه های آموزشی
تهیه ماهنامه تخصصی
جشن و جشنواره زبانی
پشتیبانی آموزش زبان
خواندنی ها
فصلنامه
مقالات
حقوق کودک
بخش کودک
7 - 3 سال زبان
7 سال به بالا زبان
7 - 2 سال هنر
کوچولویی مدرسین
خلاقانه
دیدنی ها
نمایشگاه سفال
نمایشگاه نقاشی
معرفی
مهدهای کودک تهران
موسسات
افراد
استخدام در آرمان کودک
شرایط و روند استخدام
Advertisement
برگزاری کارگاه های آموزشی :

Image

برگزاری کارگاه های مختلف برای اولیاء موجب می گردد تا فرهنگ ارتباط با کودک بصورت ضمنی به مخاطبین منتقل شود. در صورتیکه کارگاه هایی برای مدیران و مربیان در نظر بگیریم باعث ارتقاء سطح کاری می گردد، فارغ از اینکه پرسنل در دراز مدت ماندگاری خواهند داشت یا خیر. می بایست به بالا بردن سطح کار اندیشید چرا که در صورت ترک خدمت پرسنل، این کارگاه ها سطح توقع استخدامی مدیریت را بالا برده اند و این مزیت در دراز مدت اثرات مطلوبی بر جای خواهد گذاشت. ضمناً آرمان کودک راه کارهایی را جهت تعهد پرسنل مبنی بر ماندگاری میان مدت بعد از برگزاری کارگاه ها به مدیران محترم معرفی خواهد نمود.

 

 

عنوان : مدیریت

سرفصلها: سرمایه گذاری - تبلیغات - مشتری - تولید خدمت - مدیریت منابع انسانی - استراتژی - پشتیبانی

مخاطبین : مدیران

محل : تهران

ساعات و تعداد جلسات :  12جلسه 3ساعته یک هفته در میان جمعاً 36 ساعت

هزینه : 2000000ریال بابت ثبت نام هر نفر

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

 

عنوان : مدیریت

سرفصلها: سرمایه گذاری - تبلیغات - مشتری - تولید خدمت - مدیریت منابع انسانی - استراتژی - پشتیبانی

مخاطبین : مدیران

محل : شهرستان

ساعات و تعداد جلسات :  حداقل 2جلسه 5ساعته در دو روز

هزینه : روزی 4000000ریال بابت یک گروه به اضافه رفت و آمد و اقامت

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : این دوره قابلیت افزایش ساعت و یا دوره ای شدن را دارد.

 

عنوان : تربیت مدرس زبان انگلیسی

سرفصلها: نحوه صحیح آموزش زبان به کودکان 7-4 سال (تکنیکها - بازی ها - پشتوانه علمی)

مخاطبین : مدرس زبان انگلیسی

محل : شهرستان

ساعات و تعداد جلسات : 2جلسه 5ساعته در دو روز

هزینه : روزی 4000000ریال بابت یک گروه به اضافه رفت و آمد و اقامت

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : در صورت افزایش ساعات ، مباحث 10-7 سال نیز ارائه خواهد شد. ضمناً در صورت افزایش ساعات ، کارگاه توسط یک تیم

برگزار می گردد.

 

عنوان : خلاقیت

سرفصلها: موانع - تکنیک ها - بازی ها

مخاطبین : مربیان - اولیاء – مدیران

محل : تهران - شهرستان

ساعات و تعداد جلسات : 5جلسه 2ساعته

هزینه در تهران : 1000000ریال بابت ثبت نام هر نفر (مکان: موسسه).

روزی 2000000 ریال بابت یک گروه به اضافه رفت و آمد (مکان : مرکز متقاضی).

هزینه در شهرستان : روزی 4000000ریال بابت یک گروه به اضافه رفت و آمد و اقامت.(شهرستان دو روز هر روز 5ساعت).

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : در صورت افزایش ساعات ، کارگاه توسط یک تیم برگزار می گردد.

 

عنوان : خانه من خانه ما

سرفصلها: تأثیر ناخودآگاه ما در برخورد با کودکان

مخاطبین : اولیاء (مربیان)

محل : تهران - شهرستان

ساعات و تعداد جلسات :  1جلسه 3ساعته

هزینه در تهران : 2000000ریال بابت یک گروه.

هزینه در شهرستان : 4000000ریال بابت یک گروه به اضافه رفت و آمد و اقامت.

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

 

عنوان : بازی ها

سرفصلها: روش های بهینه بازی با کودک با حفظ بهداشت روانی

مخاطبین : مربیان - اولیاء

محل : تهران - شهرستان

ساعات و تعداد جلسات : 1جلسه 2 ساعته.

هزینه در تهران : 1500000ریال

هزینه در شهرستان : 3000000ریال به اضافه هزینه اقامت و رفت و آمد.

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

 

عنوان : یادگیری زبان انگلیسی در کودکان

سرفصلها: سن زبان آموزی - روش ها

مخاطبین : اولیاء

محل : تهران

ساعات و تعداد جلسات :  1جلسه 1 ساعته

هزینه : رایگان

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : ویژه مهدهای طرف قرارداد زبان انگلیسی

 

عنوان : بازی های زبان انگلیسی

سرفصلها: روش تمرین و انجام بازی های زبان انگلیسی در منزل

مخاطبین : اولیاء

محل : تهران

ساعات و تعداد جلسات :  1جلسه 1 ساعته

هزینه : رایگان

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : ویژه مهدهای طرف قرارداد زبان

 

عنوان : یادگیری  هنر در کودکان

سرفصلها: مراحل رشد هنر در کودکان

مخاطبین : اولیاء

محل : تهران

ساعات و تعداد جلسات :  1جلسه 1 ساعته

هزینه : رایگان

مدرس – مدرسین :  براساس زمان کارگاه و مدت تعیین شده

توضیحات : ویژه مهدهای طرف قرارداد سفال و نقاشی

 

 

 

* شرکت کنندگان در دوره هـای فـوق علاوه بر دریـافت گواهی حضـور در دوره ها از تسهیلات ویـژه برای استفاده از خدمات آرمان کودک بهره مند خواهند شد.

* در کلیه کارگاه ها از امکانات سمعی - بصری استفاده می شود. کامپیوتر از طرف آرمان کودک و سایر وسایل توسط برگزار کنندگان فراهم می گردد.

* در کلیه کارگاه ها تعداد نفرات قابل انعطاف می باشد پیشنهاد می گردد جهت بهره وری بیشتر و عملیاتی شدن تمرینات و آموزه ها از ازدحام زیاد جلوگیری شود. کارگاه هایی که در تهران بصورت نفری ثبت نام می گردند بعد از حد نصاب تشکیل خواهند شد.

* کلیه کارگاه ها در پایان توسط مخاطبین ارزیابی شده و نتایج نظرسنجی در اختیار برگزارکنندگان قرار خواهد گرفت.

* تعیین ساعات شروع و پایان و پذیرایی از شرکت کنندگان به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.

* کارگاه ها در تهران براساس توافق در مکان تعیین شده از سوی برگزار کننده و یا دفتر موسسه آرمان کودک برگزار می گردد.

 
01.jpg

شرایط معرفی شما

تبلیغات
sesib.jpg 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فرهنگی آرمان کودک میباشد .

سال 1390