صفحـه اصـلی arrow 7 - 3 سال زبان arrow بازی های پیشنهادی برای کودکان 7 - 3 سال
خدمات آرمان کودک
مدرسین زبان انگلیسی
مدرسین سفالگری
مدرسین نقاشی
مدرسین خلاقیت
CD - VCD واحدهای کاری
کارگاه های آموزشی
تهیه ماهنامه تخصصی
جشن و جشنواره زبانی
پشتیبانی آموزش زبان
خواندنی ها
فصلنامه
مقالات
حقوق کودک
بخش کودک
7 - 3 سال زبان
7 سال به بالا زبان
7 - 2 سال هنر
کوچولویی مدرسین
خلاقانه
دیدنی ها
نمایشگاه سفال
نمایشگاه نقاشی
معرفی
مهدهای کودک تهران
موسسات
افراد
استخدام در آرمان کودک
شرایط و روند استخدام
Advertisement
بازی های پیشنهادی برای کودکان 7 - 3 سال

اولیاء گرامی با بهره گیری از این بخش به یادگیری کودکان خود کمک خواهند کرد.

بازی شماره  1 :

بازی برای تمرین تمامی لغات تازه آموزش دیده

بعد از اینکه کودکان در مدرسه یا مهد کودک کلمه ای خاص را آموزش دیدند، می توانیم این بازی را با بچه ها انجام دهیم چشمان کودک را با پارچه می بندیم و از او می خواهیم که شکل گربه، سگ، کلاه، کفش و یا هر شیء دیگری را که آموزش دیده با چشمان بسته روی یک کاغذ برای ما بکشد.

بعنوان مثال : Draw a cat

 

بازی شماره  2 :

بازی برای تمرین لغت a car

برای آموزش و تکرار کلمه a car می توانیم به راحتی این بازی را در منزل انجام دهیم. دو خط با در نظر گرفتن فاصله یک متر از هم روبروی هم می کشیم (با کاموا یا ماژیک وایت برد) از کودک می خواهیم ماشینش را از خط اول به دوم برساند در زمان طی این فاصله همراه با دست زدن کلمه a car را تکرار کنید و یا دو نقطه را روی دیوار در نظر بگیرید یکی پایین و دیگری بالاتر از آن به فاصله 30 تا 40 سانتیمتر ماشین شروع می کند از پایین به طرف بالا حرکت کرده ولی چون سربالایی است خیلی کند حرکت می کند، کودک نیز بنا بر ریتم حرکت ماشین، کلمه a car را آرام و با فاصله از هم تکرار می کند ولی در بازگشت چون سرازیری است ریتم حرکت ماشین تند می شود و کودک نیز سریع و پشت سر هم کلمه a car را تکرار می کند.

 

بازی شماره  3 :

بازی برای تمرین لغات a pen - a pencil - a rubber

برای تکرار مفاهیم و لغات ... pen , pencil , ruler به کمک خود کودک برای هر کدام از این اشیاء چشم - دهان و دست با مقوا درست کنید و روی آنها بچسبانید و یک نمایش کوتاه را ترتیب دهید.

Mr Pen: Hello my name is pen

Mr Pencil : Hello pen my in pencil

 

بازی شماره  4 :

بازی برای تمرین لباسها

برای آموزش و تکرار لغات a hat , a coat , a jacket و لباسهای دیگر gloves , pants , .... تمامی این لباسها در همه خانه ها موجود می باشد می توانیم با شمارش 1 تا 10 تمامی این لباسها را روی هم بپوشیم و یا خود کودک این کار را می کند و با همان 10 شماره تمام لباسها را که پوشیده اید در بیاورید.

 

بازی شماره  5 :

بازی برای تمرین لغات a boat - a ship

برای آموزش و تکرار لغات a ship , a boat می توانید قایقهای کاغذی درست کنید و آنها را روی سر کودک بعنوان کلاه بگذارید می توانید قایقها را رنگ کنید، در هنگام درست کردن قایقها کلمه های a ship , a boat را مرتب تکرار کنید.

 

بازی شماره  6 :

بازی برای تمرین لغات a ball - a book

دایره ای روی کف اتاق با ریسمان و یا کاموایی درست کنید و تعدادی توپ یا کتاب داخل سبدی قرار دهید، موزیک شادی برای کودک خود پخش کنید و از کودک بخواهید همزمان با پخش موسیقی توپها را از داخل سبد به داخل دایره انتقال دهد و در هر رفت و آمد تنها می تواند یک توپ را جابجا کند، و هر بار نیز باید کلمۀ a ball را تکرار کند، تأکید کنید که تکرار کلممۀ a ball از مقررات است و باید حتماً تکرار شود.

 

بازی شماره  7 :

فعالیتهایی برای تمرین لغت های a cat - a dog - a fish

حیوانات فوق جزء حیواناتی هستند که یا در منزل خودمان نگهداری می کنیم یا در منازل دوستان و اقوام از آنها نگهداری می شوند، گربه ها را نیز می توانیم در کوچه و خیابان ببینیم، هر جا که یکی از حیوانات فوق را دیدیم آنها را به کودکمان نشان می دهیم و این جمله را می گوئیم:

Look Parsa a cat

Look Ali a dog

Look Nazanin a fish

هنگامی که جملات بالا را بارها برای کودک تکرار کنید، لغات و اسامی حیوانات فوق به راحتی در ذهن او ماندگار خواهد شد. مقداری مجله و روزنامه در اختیار کودک خود قرار دهید همراه با یک پاستل یا مداد رنگی بعد از او بخواهید هر جا که تصویری از حیوانات فوق می بیند دور تصویر یک دایره بکشید و نام حیوان را تکرار کند و بعد به شما نشان دهد.

 

بازی شماره  8 :

فعالیت هایی برای تمرین لغت های an apple - a banana

با گواش روی یک گونۀ خود تصویری از یک سیب و روی گونۀ دیگران تصویری از یک موز را بکشید با چرخاندن سر خود به اطراف و نشان دادن تصویر به کودک کلمات را نیز تکرار کنید، می توانید روی صورت کودک خود نیز تصاویر را بکشید از او نیز بخواهید با چرخاندن سر خود کلمات سر خود کلمات a banana - an apple را تکرار کنند.

- یک سیب و یک موز را با ریسمانی از فاصله ای آویزان کنید، طوری که دست کودک به سختی به آن برسد از کودک بخواهید که با پریدن و تکرار کلمه a banana/an apple سعی کنید سیب و یا موز را لمس کنند.

 

بازی شماره  9 :

فعالیتهایی برای تمرین رنگها red - green - yellow - blue

برای تمرین یادگیری رنگها فوق که رنگهای اصلی می باشند از این تمرین استفاده کنید. رنگ ها با گواش یا پاستل بطور جداگانه روی 4 برگ A4 رنگ آمیزی کنید و برگه ها را روی چهار قسمت مختلف یک اتاق قرار دهید آهنگ شادی را برای کودک پخش کنید و از او بخواهید که هر شیء رنگی را روی رنگ خاص خودش بگذارد.

- برگه های رنگی را روی دیوار با فاصله از زمین نصب کنید از کودک بخواهید که به سمت هر کدام از رنگها بپرد و نام رنگ را تکرار کند.

 

بازی شماره 10 :

فعالیتهایی برای تمرین لغات a bag - a pencil - a chair

بر روی هر برگ A4 یک تصویر کشیده و برگه ها را بهم متصل کنید و روی کف اتاق قرار دهید. از کودک بخواهید کنار تصاویر لی لی کند و نام اشیاء را بلند تکرار کند. داستان زیر را برای کودک خود تعریف کنید و از کودک بخواهید هر جا نام a chair را شنیدند بشین پاشو انجام دهند هر جا a bag را شنیدند سرفه کند و هر جا a pencil را شنیدند طناب بازی کند.

Mr bag goes to Mrs pencil home and after two minutes Mrs chair comes to Mr pencil home and sees Mr bag Mr bag Mrs pencil and Mrs chair play with each other

 

بازی شماره 11 :

بازی برای تمرین جمله سازی

از هر کدام از بچه ها بخواهید یک حرکت مخصوص به خودش انجام دهد و نام خود را به انگلیسی بگوید پس از اتمام حرکات بچه ها، مدرس یکی از حرکات بچه ها را تکرار می کند و بچه ها باید بتوانند نام شخص مورد نظر را به یاد آورند. مثلاً شخصی که دستهایش را بالا و پایین می برد می گوید My name is Sarah دور آخر معلم هنگام بالا و پایین آوردن دستهایش دیگران باید به یاد بیاورند my name is Sarah بجای گفتن اسم هر یک از بچه ها می توانیم اسامی حیوانات، مشاغل و سایر لغات تدریس شده را نیز بکار ببریم.

 

بازی شماره 12 :

تمرین نام اعضای بدن

دو به دو بچه ها را رو به روی هم نشانده و از یکی از آنها خواسته هنگام نام بردن هر یک از اعضای صورت توسط مدرس آن عضو را به صورتی که می تواند تکان دهد و یا حرکت دهد و نفر رو به رو نیز به آن اشاره کند. مثلاً برای چشمها با گفتن The eye توسط مدرس یکی از بچه ها چشمهایش را بسته و باز می کند و دیگری اشاره به چشمهایش می نماید. بدین ترتیب با تکرار بچه ها آمادگی یادگیری اعضای صورت را پیدا می کنند.

 

بازی شماره 13 :

بازی برای تمرین لغات جدید

بچه ها به صورت دایره روی زمین می نشینند و به هر کدام یک کارت (فلش کارتهایی که تازه تدریس کرده ایم) را می دهیم،به طوری که کسی شکل کارت دیگری خبر نداشته باشند بعد یک نفر را صدا می کنیم که به وسط بیاید و بقیه حدس بزنند که چه کارتی در دست نفر وسط است؟ هر کس جواب درست را گفت بلند می شود و یک دور می چرخد و دست می زند و به جای نفر وسط قرار می گیرد بازی را ادامه می دهیم تا همه یکبار وسط دایره بیایند.

 

بازی شماره 14 :

فعالیت برای تمرین لغات جدید

بچه ها را به صورت دو ردیف روبروی هم قرار می دهیم و به هر یک، یک فلش کارت می دهیم مثلاً به ردیف A کارتهای رنگها را می دهیم و به ردیف B کارتهای حیوانها را می دهیم، بعد بچه ها دو به دو از هر ردیف با هم دوست می شوند. مثلاً رنگ قرمز با گربه دوست می شود و رنگ زرد با سگ بعد موسیقی شادی برای بچه ها پخش می شود و بچه ها جای خودشان شروع به حرکت می کنند وقتی معلم می گوید stop بچه هایی که با هم دوست شدند جایشان را با هم عوض می کنند مثلاً با گفتن stop رنگ زرد و سگ سریع جای خودشان را با هم عوض می کنند.

 

بازی شماره 15 :

بازی برای تمرین لغات

فلش کارت رنگها را بین بچه ها تقسیم می کنیم (حداکثر نفرات شرکت کنند 5 یا 6 نفر در کلاسهای با جمعیت بیشتر می توان بچه ها را گروه بندی کرد.) هر 5 یا 6 نفر در یک خط می ایستند. مسیر حرکت را برای آنها مشخص می کنیم و توضیح می دهیم که هنگامی که ما رنگی را می گوییم نفری که آن رنگ را در دست دارد به صورت لی لی و با گفتن رنگی که در دست دارد به طرف ما در مسیر مشخص شده حرکت کند و به هنگام گفتن stop در همان نقطه ای که هست و با همان حالت لی لی و یک پا توقف گفتن رنگ بماند و به همین ترتیب با گفتن رنگهای دیگر تا همۀ بچه ها به خط پایان برسند. در میان می توان از گفتن رنگهائی که در میان بچه ها نیست نیز استفاده کرد تا از این راه مطمئن شد که بچه ها رنگها را شناخته اند. با گفتن رنگی که در میان آنها نیست و آنها در دست ندارند حرکت نکنند. همچنین در این بازی می توان به جای رنگها مورد آموزشی دیگر را نیز جایگزین کرد، مثلاً به جای فلش کارتهای رنگها از فلش کارتهای دیگر استفاده کرد. 

 

بازی شماره 16 :

وسایل مورد نیاز : چشم بند – وسایل و اسباب خانه یا وسایل اتاق در مهد

چشم کودک را با یک چشم بند ببندیم و قبل از آن که چشم هایش را ببندیم به کودک بگوییم که به اطراف اتاق نگاه کن و بعد بگوییم که به من یک میز یا صندلی یا هر وسیله ی دیگری نشان بده به این صورت هم کلمات و ساختارهای آموزش داده شده مرور می شود هم حافظه کوتاه مدت و قدرت عکسبرداری تقویت می شود.

* فقط باید با کودک در این بازی همکاری شود تا به زمین نیفتد و یا اتفاقی برایش نیفتد.

 

بازی شماره 17 :

به کودک تعدادی وسیله یا کارت نشان داده شود و از او خواسته شود که انتخاب کند کدام کارت ها را می تواند بگوید (کلمه) یا در مورد کدام می تواند جمله ای را بگوید (ساختارهای مربوط به درس جدید) با این روش هم به کودک حق انتخاب داده شده و هم خوذش مواردی را که نمی داند معرفی کرده است.

 

بازی شماره 18 :

با استفاده از کارت های flash card ، می توان تمامی کلمات آموزش داده شده را تمرین نمود.

1. معلم و یا مادر، کارتها را به پشت، روی میز قرار می دهد.

2. هر بازیکن باید دو کارت را رو نماید و با دیدن تصویر اسم آنرا بگوید. معلم در مورد هر کارت سوال هایی می کند که زبان آموز پاسخ می دهد کارت ها نزد بچه ها می ماند و در پایان همگی کارت ها را تحویل معلم داده.

3. اگر دو کارت رو شده، همسان بودند (قوانین بازی memory) آنها را بر می دارد و تا پایان بازی نزد خود نگه می دارد.

4. در پایان هر دور بازی، بازیکنان باید تعداد کارتهای جمع آوری شده را به انگلیسی بشمارند.

 

بازی شماره 19 :

 

وسایل مورد نیاز : ماژیک یا گچ – زمین بازی – اسباب بازی و هر چیزی که بشود در آن شماره گذاشت

با ماژیک یا گچ یا کاموا روی زمین یک ماروپله (شکل منچ) ترسیم می کنیم و بعد در هر قسمت یک شماره و یک وسیله می گذاریم و به کودک می گوییم که روی شماره ی 1 بپرد و وسیله را از روی زمین بردارد و بگوید که عکس یا اسم آن وسیله چه چیزی است، بعد همین طور تا شماره ای که درس داده است پیش برویم.

نام نویسنده بازی : آذر ارمغان

 

بازی شماره 20 :

وسایل مورد نیاز : در اتاق(پارچه های رنگی، کاموای رنگی، یا نایلون بزرگ رنگی در رنگ های مختلف – در حیاط(رنگ روغن یا گواش و یا گچ های رنگی همچنین می توان از وسایلی که در اتاق گفتیم  استفاده شود)

1. معلم اشکال هندسی آموزش داده شده را با رنگ های مختلف روی زمین می شکد و یا پارچه هایی را با اشکال و رنگ های مختلف روی زمین قرار می دهد.

2. بسته به تعداد بچه ها، آنها را در گروه های چندتایی مثلاً سه به سه و یا چهار به چهار صدا می زند و دستور رفتن به یک شکل با یک رنگ خاص را می دهد. برای مثال : Ashkan, go to red circle   ؛ Asal, go to yellow square

3. مرحله 2 تا جایی که همه بچه ها درون اشکال قرار بگیرند، تکرار می شود. سپس دستور تعویض گروهی صادر می شود، بدین صورت تمامی بچه ها در اشکال مختلف قرار می گیرند. مثال:  red circle to green square

4. بازی تا جایی تکرار می شود که هر کودک حداقل یکبار در هر shape قرار گیرد.

نام نویسنده بازی : پرنیان ایلخانی

 

بازی شماره 21 :

وسایل مورد نیاز : گیره فلزی کاغذ – آهنربا – فلش کارت یا مقوا – چوب – نخ

معلم نسبت به آنچه که در کلاس به کودک آموزش داده است تعدادی عکس یا نقاشی روی مقواها کشیده یا می چسباند از فلش کارت نیز می توان استفاده کرد. بعد به این مقواها یا فلش کارتها گیره فلزی کاغذ وصل می کند. یک طرف نخ را به چوبی گره می زند و طرف دیگر نخ را به آهنربای گردی که حفره ای در وسط آن وجود دارد گره می زند. این چوب نقش قلاب ماهیگیری را ایفا می کند و مقواها و فلش کارتها نیز نقش ماهی را ایفا می کنند. در طرف دیگر کلاس روی زمین را از کاغذهای کوچک آبی رنگ پر می کنیم این کاغذها مثلاً آب هستند بعد مقواها و فلش کارتها را روی این کاغذهای رنگی می گذاریم. صندلی را کنار این فلش کارت ها می گذاریم از یکی از کودکان می خواهیم که بیاید روی صندلی بنشیند و نقش ماهیگیر را بازی کند به کودک سبیل نیز می چسبانیم و یک کلاه تابستانی نیز بر سرش می گذاریم. معلم به کودک کلمه ای می گوید مثلاً lion کودک باید فلش کارت یا مقوایی را که عکس lion روی آن است را با قلابش بیرون بیاورد. دوباره معلم کلمه دیگری را می گوید مثل green کودک باز هم توسط قلابش فلش کارت green را بیرون می آورد. با این بازی معلم می تواند بفهمد که کودکان چه کلماتی را هنوز خوب یاد نگرفته اند تا تمرکز بیشتری روی این کلمات شود.

*ضمناً برای کاربردی بودن کلمات مدرس می تواند با جملات مکمل از کلمه استفاده کند به عنوان مثال :

Give the green card to me

نام نویسنده بازی : آذر عابدی    

 

 
02.jpg

شرایط معرفی شما

تبلیغات
sesib.jpg 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فرهنگی آرمان کودک میباشد .

سال 1390