خدمات آرمان کودک
مدرسین زبان انگلیسی
مدرسین سفالگری
مدرسین نقاشی
مدرسین خلاقیت
CD - VCD واحدهای کاری
کارگاه های آموزشی
تهیه ماهنامه تخصصی
جشن و جشنواره زبانی
پشتیبانی آموزش زبان
خواندنی ها
فصلنامه
مقالات
حقوق کودک
بخش کودک
7 - 3 سال زبان
7 سال به بالا زبان
7 - 2 سال هنر
کوچولویی مدرسین
خلاقانه
دیدنی ها
نمایشگاه سفال
نمایشگاه نقاشی
معرفی
مهدهای کودک تهران
موسسات
افراد
استخدام در آرمان کودک
شرایط و روند استخدام
Advertisement
فرهنگ صلح

Imageمرجع : بیانیه موسسه پژوهشی کودکان دنیا

به نام دوستدار کودکان

صلح از ذهن انسانها ریشه می گیرد. هر انسانی در یک محیط سالم می تواند با ارزشهای زندگی آشنا شود، خود و دیگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذرد و بیاموزد که اجازه ندارد حق حیات و زندگی را از کسی دریغ کند.

جنگ نیز از ذهن انسانها ریشه می گیرد. بدین ترتیب باید در همانجا جنگ را خشکاند و به جای آن صلح، تفاهم، شکیبایی و عدالت را آموزش داد.

ما می دانیم که صلح فقط به معنای نبودن جنگ نیست، بلکه حضور در یک جامعه مدنی و سرشار از عدالت، تفاهم و همزیستی، دیگر پذیری، آزادی، دمکراسی و عاری از خشونت بیانگر صلح است.

ما مربیان، معلمان، والدین و مراقبان کودکان خردسال با این آگاهی که باید آموزش فرهنگ صلح را از دوران کودکی جدی گرفت، به همه کسانی که با کودکان در ارتباط هستند پیشنهاد می کنیم که با رعایت اصول این بیانیه زمینه ساز فرهنگ صلح در سرزمین خویش باشند.

فصل یک - کلیات

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه انسانها از هر قوم، نژاد، رنگ، مذهب، و یا هر عقیده، زبان و باور احترام بگذارند،

- هیچ فرقی بین انسانها نیست. هیچ انسانی به خاطر طبقه اجتماعی، نژاد، رنگ و مذهب و ... به انسانی دیگر برتری ندارد،

- قرار نیست که همه انسانها مانند هم فکر کنند و مانند هم زندگی کنند.

فصل دو - ادیان

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه ادیان و پیروان آن احترام بگذارند،

- همه پیروان ادیان می توانند در کنار هم با شکیبایی و همزیستی زندگی کنند،

- از هر روش و اندیشه ای که موجب جدایی و اختلاف بین پیروان ادیان می شود خودداری و پرهیز کنند.

فصل سه - اقوام ، نژاد و زبان

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه اقوامی که در ایران زندگی می کنند احترام بگذارند. مردم ترک، لر، کرد، بلوچ، ارمنی، گلیک، عرب، فارس و ... همه قابل احترام هستند،

- هیچ قومی برتر از قومی دیگر نیست،

- بومیان منطقه خود را بشناسند و به خرد بومیان و اقوام مختلف احترام بگذارند،

- به هیچ کس اجازه ندهند که قومی را تحقیر کنند،

- هیچ فرقی بین انسانها از بابت رنگ و نژاد آنها وجود ندارد،

- نباید انسانها را براساس شکل ظاهرشان نامگذاری و یا شناسایی کنند،

- رنگ و نژاد امتیازی برای ارزشمند بودن نیست،

- هر انسانی حق دارد که به زبان خود صحبت کند،

- احترام گذاشتن به هر زبان یعنی احترام گذاشتن به پیشینه فرهنگی مردمی که به آن زبان صحبت می کنند،

- توجه به انواع زبانهاست که می تواند زبان ما را غنی کند.

فصل چهار - جنسیت

به کودکانمان آموزش دهیم :

- انسانها به خاطر زن یا مرد بودنشان برتر و یا مهمتر نیستند،

- از هر نوع رفتاری که بین دختران و پسران تبعیض قائل می شود پرهیز کنند،

- هرگز قصه و یا شعری که دختران را ضعیف و یا ناتوانتر از پسران معرفی می کند باور نکنند.

فصل پنجم - معلولیت

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه افرادی که در یکی از توانایی های جسمی، ذهنی و حسی مشکل دارند احترام بگذارند و به آنها توجه کنند،

- تلاش کنند که تا با معلولین ارتباط برقرار نمایند و آنها را در فعالیتهای اجتماعی سهیم کنند،

- این حق همه کودکان است که در کنار هم زندگی کنند.

فصل ششم - پناهندگان

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه انسانهایی که به سرزمین ما مهاجرت کرده اند و یا پناهنده شده اند احترام بگذارند،

- گفته های کسانی که پناهندگان را انسانهایی بد و یا مزاحم می دانند باور نکنند،

- راه های ارتباط بیشتر با پناهندگان را بیابند.

فصل هفت - محیط زیست

به کودکانمان آموزش دهیم :

- کره زمین را با تمام منابع طبیعی آن حفظ کنند،

- از وسایلی که محیط زیست را تخریب می کند استفاده نکنند،

- به هیچ حیوانی آزار نرسانند،

- مراقب حیوانهایی که نسلشان در خطر است باشند،

- درختها را از بین نبرند و آب و هوا را آلوده نکنند،

- فرهنگ صلح بدون حفظ محیط زیست معنا ندارد.

فصل هشت - خشونت

به کودکانمان آموزش دهیم :

- رفتار خشونت آمیز نسبت به انسانها و موجودات دیگر نداشته باشند،

- عوامل خشونت زا را بشناسند و در از بین بردن آن فعالیت کنند،

- از دست، پا و اندیشه خود برای صلح و دوستی استفاده کنند،

به هیچ انسانی آزار نرسانند،

- کشتار انسانها را امری زشت و ماپسند بدانند،

- از حرفها، برنامه ها اسباب بازی ها و فیلمهایی که خشونت را تبلیغ می کند پرهیز کنند،

- و یاد بگیرند که رفتار خشونت آمیز اولین و آخرین راه برای حل مسایل و مشکلات نیست.

فصل نه - ارزشهای زندگی

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به ارزشهای زندگی احترام بگذارند و آنها را در زندگی خود به کار بگیرند،

- صداقت، فروتنی، سادگی، اتحاد، دوست داشتن، شکیبایی، مسوولیت پذیری، شادی، تحمل، احترام، همکاری و ... ارزشهایی هستند که روزانه باید آنها را با خود تکرار کرد و در زندگی آنها را رعایت نمود،

- برای درک نظرات دیگران اشتیاق نشان بدهند،

- برای پذیرش دیگران پیش قدم شوند.

فصل ده - خانواده

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به اعضای خانواده خود و خانواده های دیگر احترام بگذارند،

- همه انسانهایی که در روستا، شهر و سرزمین ما زندگی می کنند جزو خانواده بزرگتری هستند که ما به آن تعلق داریم،

- به فرهنگ و آداب و سننی که هر خانواده دارد احترام بگذارند،

- به شخصیت و خرد اعضای سالمند خانواده ها احترام بگذارند.

فصل یازده - مشارکت

به کودکانمان آموزش دهیم :

- برای شنیدن حرفها و نظرات دیگران تلاش کنند،

- به موقعیت جمع فکر کنند و به کارهای جمعی احترام بگذارند،

- در فعالیتهای دیگران سهیم شوند و دیگران را در فعالیتهای خود سهیم کنند،

- برای درک بخشهای مشترکی که بین انسانها و گروه های مختلف وجود دارد تلاش کنند.

فصل دوازده - آزادی

به کودکانمان آموزش دهیم :

- به همه تفاوتها و تنوعها احترام بگذارند. قرار نیست که همه انسانها شبیه به هم باشند و مانند هم فکر کنند،

- به عقاید دیگران احترام بگذارند،

- از پیشداوری پرهیز کنند،

- از هر چیزی که ارزش انسانی را به خطر می اندازد بپرهیزند،

- به دیگران اجازه بدهند که آزاد فکر کنند و کسی را مجبور به پذیرفتن عقاید خود نکنند،

- به آزادی انسانها احترام بگذارند،

- آزادی با رعایت عدالت معنا پیدا می کند. آزادی با عدالت کامل می شود.

فصل سیزده - حقوق شخصی

به کودکانمان آموزش دهیم :

- با حقوق خود آشنا شوند،

- سایر کودکان و دوستان خود را با پیمان جهانی حقوق کودک آشنا کنند،

- با حقوق بشر آشنا شوند و به حقوق بشر احترام بگذارند.

فصل چهارده - صلح

به کودکانمان آموزش دهیم :

- برای صلح جهانی تلاش کنند و صلح را مقدم بر هر نوع درگیری بدانند،

- عشق به انسانها را تمرین کنند،

- برای دستیابی به صلح جهانی با فرهنگ ملل دیگر آشنا شوند،

- یاد بگیرند که راه نجات انسانها فقط و فقط در سایه صلح و همزیستی است.

فصل پانزده - تعهد جمعی

ما مربیان، معلمان، مراقبان، والدین و علاقه مندان به گسترش فرهنگ صلح با پذیرفتن مفاد این بیانیه می کوشیم موارد فوق را رعایت کنیم و همزمان آن را به کودکان پیرامون خود آموزش دهیم.

 

 

 

 
03.jpg

شرایط معرفی شما

تبلیغات
sesib.jpg 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فرهنگی آرمان کودک میباشد .

سال 1390